FANDOM


Potrzebujemy do tego studzienki z wodą, dziewięć sztuk zciętego zboża oraz kamień. Gdy mamy już zboże, oddzielamy je od nasion. Następnie je miażdżymy w połączeniu z kamieniem - mąkę łączymy z wodą (na studzience używamy), a ciasto wypiekamy na ogniu - w taki sposób otrzymujemy jedną sztukę chleba.